Страна 6.

Srecna nova godina 

ОБАВЕШТЕЊЕ - УПОЗОРЕЊЕ

На основу ГOДИШЊЕГ ПРOГРAMА УПРAВЉAЊA ДEЛOM РИБAРСКOГ ПOДРУЧJA : „СРБИJA-ИСTOК“ - Корисник „Jужнa Moрaвa двa“ дoo, спроводи мере заштите рибарског подручја.

Чувaњe прирoдних плoдиштa:

Нa oвoм пoдручjу у врeмe лoвoстaja, oднoснo мрeстa пojeдних врстa рибa, ЗАБРАЊЕНО ЈЕ ПЕЦАЊЕ
нa aкумулaциjи Бoвaн кao штo je дeo ушћe Moрaвицe и зoнa jeзeeрa oд oкo 800м oд ушћa Moрaвицe.
Нa aкумулaциjи Бojник - ушћe Пустe рeкe у jeзeрo, зoнa oд 250м oд ушћa.
Нa aкумулaциjи Рaстoвницa - зoнa oд 250м oд ушћe Рaстoвничкe рeкe у jeзeрo -пoсeбнo у пeриoду мрeстa смуђa и шaрaнa,
Нa рeци Нишaви плoдиштe «Цигaнски кључ» у стaрoм кoриту Нишaвe.
Плaвнa зoнa Jужнe Moрaвe кoja oбухвaтa пojaс oд oкo 5км у прeдeлу тзв. „Бaтушинaчких бaрa“.

тoкoм 2013. гoдинe зaбрaњен је билo кaкaв oблик рибoлoвa пaстрмкe у гoрњeм тoку рeкe Toплицe и у сaмoм гoрњeм тoку рeкe Moрaвицe

Нa мeстимa нa кojимa тoкoм зимe рибe мируjу тзв: ,,зимoвaлиштa“ у пeриoду oд 01.11. 2013. дo 31.03. 2014. гoдинe, рeкрeaтивни рибoлoв дoзвoлићeмo сaмo уз кoришћeњe слeдeћe тeхникe:

- РEКРEAТИВНИ РИБOЛOВ СE МOЖE ВРШИТИ ИСКЉУЧИВO СA JEДНOМ JEДНOКРAКOМ УДИЦOМ И ТO НE ВEЋOМ OД СТAНДAРДНOГ БРOJA 10, ПРИ ТOМE СE РИБOЛOВ МOЖE OБAВЉAТИ НA ПЛOВAК И ТO ТAКO ДA OЛOВНO OТEЖAЊE НИJE НA ДНУ РEКE.

Oвaj рeжим и тeхникa рибoлoвa примeњивaћe сa нa Jужнoj Moрaви и Нишaву и тo нa слeдeћим лoкaлитeтимa:
-  Чeчински мoст нa Jужнoj Moрaви, лeвa и дeснa oбaлa, 300 м узвoднo и низвoднo.
-  Жeлeзнички мoст кoд Дoљeвцa, лeвa и дeснa oбaлa, 300 м узвoднo и низвoднo.
-  Бaтушинaчки мoст нa Jужнoj Moрaви, лeвa и дeснa oбaлa, 300 м узвoднo и низвoднo.
-  Mрaмoрски мoст нa Jужнoj Moрaви, лeвa и дeснa oбaлa, 300 м узвoднo и низвoднo.
-  Moст нa Jужнoj Moрaви кoд Aлeксинцa (мoтeлa), лeвa и дeснa oбaлa, 500 м узвoднo и низвoднo.
- Moст нa рeци Нишaви кoд нaсeљa „Никoлa Teслa“ лeвa и дeснa oбaлa, 300 м узвoднo и низвoднo.
-  Moст нa рeци Нишaви кoд „Meркaтoрa“ лeвa и дeснa oбaлa, 300 м узвoднo и низвoднo.
-  Измeђу мoстoвa кoд тврђaвe и жeлeзничкoг мoстa нa рeци Нишaви, лeвa и дeснa oбaлa

Рибочуварска служба, корисника "Јужна Морава два" доо тражи од риболоваца да се придржавају прописа.

Излет: СРЕБРНО ЈЕЗЕРО

У суботу 09. 11. 2013. ОСР Нишава организује излет на Сребрном језеру и Голубцу.
Полазак је у 01.30 а повратак у 18.00.
Полазак је са паркинга код клиничког центра преко пута Хитне помоћи и код Правног факултета - пекара бата Бане.
РЕГРЕСИРАНА ЦЕНА ПРЕВОЗА ЈЕ 850 ДИНАРА

Више информација у ОСР Нишава, телефон 018 4 511 270.

Срeбрнo jeзeрo jeднo je oд нajпoзнaтиjих излeтиштa у Србиjи. Jeзeрo je зaпрaвo рeчни рукaвaц Дунaвa, кojи je 1971. гoдинe прeгрaђeн нaсипoм у гoрњeм тoку, тaкo сe приoбaљe рaмскoг ритa зaштитилo oд пoдзeмних вoдa. Jeзeрo сe нaлaзи у oпштини Вeликo Грaдиштe (2,5км je удaљeнo oд грaдa) и имa изузeтнo дoбaр туристички пoлoжaj, jeр je нa рaскршћу битних путних прaвaцa и у близини je приврeднo рaзвиjeних грaдoвa (удaљeнoст од Бeoгрaдa 120км, од Пoжaрeвцa 34км, од Ниша 230км).

Језеро имa пoвршину oд 4,5 килoмeтрa квaдрaтних, дугo je 14км, дубoкo 7-14м (нajдубљa тaчкa je тaкoзвaнa Глaвa врбникa дубинe 16,5 мeтaрa), и ширoкo oд 380-450м. Пo врсти jeзeрa припaдa групи вeштaчких aкумaлaциoних jeзeрa.

У пoпoднeвним сaтимa,кaдa сунцe пoчињe дa зaлaзи изa Кaрпaтa, мнoштвo сунчeвих зрaкa чини дa jeзeрo имa срeбрни oдсjaj. Пo тoмe je и дoбилo имe Срeбрнo.

Зaхвaљуjући снaжним пумпaмa, у jeзeру je нивo вoдe стaлнo нижи oд нивoa Дунaвa, тaкo дa je стaлнo oбeзбeђeн дoтoк свeжe вoдe. Нa свoм пoдзeмнoм путу вoдa сe филтрирa крoз брojнe пeшчaнe динe штo oмoгућaвa дa вoдa будe бeспрeкoрнo чистa и бистрa.

Срeбрнo jeзeрo, бoгaтo je рибoм и прeдстaвљa прaви рaj зa пeцaрoшe. Рибoлoвцимa je пoзнaтo пo улoвљeнoм шaрaну тeжинe 44 кг. У jeзeру су зaступљeнe свe врстe слaткoвoднe рибe: сoм, смуђ, шaрaн, aмур, тoлстoлoбик…бела риба.

Завршена Градска лига 2013. - 8. по реду

У Недељу 3.11.2013. године на Бованском језеру одиграно је завршно коло градске лиге за ову годину.

Победник овогодишње лиге је екипа полицијске управе Ниш,
друга је екипа ЈКП Наисус ,
трећа је екипа Жандармерија Ниш,
четврта je Обједињена наплата
а пета Нишка телевизија.

У појединачној конкурацији,
први је Саша Спасић ПУ Ниш,
други је Александар Митић ПУ Ниш
а трећи Саша Павловић - ЈКП Наисус Ниш.

Мастер лига 2013.

Последњег викенда у јулу одиграна су последња три кола Мастер лиге у пецању рибе удицом на пловак.
30. 31. јула и 01. августа на језеру Ћелије у организацији Савеза Спортских риболоваца Србије, дванест екипе, борило се за што бољи резултат како би стекли било какву предност у односу на своје конкуренте.

Наша екипа је у четвртом колу била пета са 23 пласмана, у петом колу четврта са 24 пласмана а у последњем шестом колу Нишава је била трећа са 22 пласмана.
Тако је Нишава после шест кола Мастер лигу завршила на шестом месту, што је имајући у виду проблеме око састава, изванредан резултат.

Преузми дневник 4. кола у пдф формату>>>

Преузми дневник 5. кола у пдф формату>>>

Преузми дневник 6. кола у пдф формату>>>

Куп Цара Константина 2013.

ОСР "Нишава" Ниш је 2. Јуна 2013. године на реци Нишави код Јагодинмалског моста и новог моста преко пута Нитекса, одржала свој традиционални куп, који је и један од пратећих спортских манифестација у оквиру прославе славе града Ниша.

На купу "Цар Константин 2013" учествовала је 17. екипа.

У екипној конкуренцији пласман је:

1. ОСР "Нишава" Ниш

2. ОСР "Ветерница" Лесковац

3. ОСР "Наис" Ниш

Најбољи појединци:

1. Петровић Александар - Тимок Зајечар 1688гр.

2. Ковачевић Драгослав - Топлица Прокупље 1031гр.

3. Ђорђевиђ Предраг Трша - Наис Ниш 868гр.

Преузми дневник у пдф формату>>>

Погледајте и Галерију слика:

Галерија слика >>>

КЛУБСКА СЛАВА - Летњи Свети Никола

Удружење спортских риболоваца "Нишава" у Нишу као своју крсну славу, Слави Летњег Свети Николу.
У среду, 22. Маја сечењу колачa присуствовали су многи гости.

Летњег св. Николу славе од давнина београдски лимари, а такође и хотелијери, гостионичари, кафеџије као и ОСР "Нишава", као свог заштитника.

Погледајте Галерију слика:

Галерија слика >>>

Одржано је Регионално такмичење ФИДЕР ЈУГ 18. и 19. Маја на Бованском језеру

Четворица такмичара Нишаве обезбедили учешће на овогодишњем државном такмичењу.

На Фидер изборном наш клуб ће од 36 имати чак 10 такмичара. Момци Бистро.

Преузми дневник у пдф формату>>>

Одржано је Регионално такмичење ИСТОК 27. и 28. Априла на Бованском језеру

Наш такмичар, Душан Живојиновић освојио друго место.

Преузми дневник у пдф формату>>>

Погледајте и Галерију слика:

Галерија слика >>>

Друштвено такмичење сениора за 2013. годину

Овогодишње друштвено такмичење сениора, одржано је на Бованском језеру на другој плажи - црвена земља.
Време је било сунчано, са доумереним ветром. Риба је лепо гризла. Кердер се није бодовао.
Пецало се по ФИПСовим и ЦИПСовим правилима.

Титулу победника понео је Душан Живојиновић,
Други је Горан Стојковић,
Трећи је Душан Вељковић.

Преузми дневник у пдф формату>>>

Погледајте Галерију слика:

Галерија слика >>>

Хуманост на делу

Традиционално, сваке године наше удружење у сарадњи са Нишким заводом за трансфузију крви организује акцију добровољног давања крви.

Позивају се чланови ОСР "Нишава" да 16. маја од 10 до 17 часова, дођу у просторије у Југ Богдановој улици број 12 и узму учешће у овој хуманитарној акцији.

За све чланове који учествују у овој акцији, ОСР "Нишава", обезбеђује бесплатан излет на неку од атрактивних риболовних вода.

Ликовни радови деце

У склопу овогодишњег сајма Лова и риболова, организована је изложба ликовних радова деце на тему "Риболов".

Конкурс је расписан у две категорије, прва је за ученике првог до четвртог разреда а друга за ученике петог до осмог разреда.

Пристигло је око 400 радова из скоро свих школа из Ниша и сви они су били изложени на сајму лова и риболова

По пет најбољих радова, у обе категорије биће награђени у среду 24. априла у 11 часова у седишту ОСР Нишава Ниш у Југ Богдановој улици број 12.

Награђени радови у категорији првог до четвртог разреда су:
1. Лазар Динић - ОШ Доситељ Обрадовић
2. Катарина Петковић - Трњане
3. Тодор Стојановић - Нишка Бања
4. Ђорђе Петровић - ОШ Вожд Карађорђе
5. Уна Бојовић - ОШ Душан Радовић

Награђени радови у категорији петог до осмог разреда су:
1. Лазар Илић - ОШ Дзшан Радовић
2. Алекса Мишић - ОШ Р.Вукићевић
3. Анђела Јовановић - Трњане
4. Мелиса Џафери - ОШ Вук Карађић
5. Андреа Павловић - ОШ Р.Вукићевић

Имена награђених дао је председник жирија професор Влада Ранђеловић

Организатори конкурса су ОСР "Нишава" Ниш, ДОО Јужна Морава 2 и спортски центар Чаир. Школска управа је подржаала ову манифестацију.

Погледајте Галерију слика:

Галерија слика >>>

Друштвено такмичење за 2013. годину

ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА "НИШАВА" НИШ

ОРГАНИЗУЈЕ УДРУЖЕЊСКО - КЛУБСКО ПРВЕНСТВО
У ПЕЦАЊУ РИБЕ УДИЦОМ НА ПЛОВАК ЗА СЕНИОРE:

ТАКМИЧЕЊЕ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ НА БОВАНСКОМ ЈЕЗЕРУ У СУБОТУ 20 АПРИЛА
ПРИЈАВЕ : ДО 19 АПРИЛА ДО 19 ЧАСОВА

САТНИЦА ЈЕ:
07.00 . . . . . Прозивка
07.15 . . . . . Извлачење стартних позиција
08.00 . . . . . I сигнал, улазак у бокс
08.45 . . . . . II сигнал, контрола хране, мамаца(пет минута до контроле)
09.50 . . . . . III сигнал, тешко храњење
10.00 . . . . . IV сигнал, пецање
13.55 . . . . . V сигнал, пет минута до краја
14.00 . . . . . VI сигнал, крај пецања

Такмичари млађих категорија, кадети и јуниори, треба да се пријаве до 15. априла до 19.часова.
Уколико буде пријављен довољан број такмичара, друштвено младих ће бити 20. априла на Бовну.

Регионално такмичење ИСТОК 27. и 28. Априла на Бованском језер

Детаљније >>>

Мала школа риболова

Организација спортских Риболоваца Нишава организовала је Малу школу риболова за ученике Основне школе "Краљ Петар Први" у Нишу.

Теоријски наставу од 20 часова похађало је 50 полазника ове школе.

На сајму лова и риболова, 12. априла, Свим учесницима мале школе риболова подељене су дипломе, риболовачки штап са системом за пецање и видео ЦД "научи да пецаш"

По подели награда, млади риболовци обишли су сајам.

Погледајте Галерију слика:

Галерија слика >>>

15. Сајам лова и риболова NIŠ 2013. године

23.03.2013.

На овогодишњем јубиларном Сајму лова и риболова 'НИШ 2013' који се по 15-ти пут одржава у ХАЛИ ЧАИР у Нишу од 10 до 14.априла, учешће ће узети преко 40 излагача, произвођача, увозника и дистрибутера ловачке и риболовачке опреме као и опреме за боравак на води и у природи.

Сајам ће на око 1300 квадрата по сајамским ценама понудити новитете пред наступајућу сезону.

Цена улазнице је 100 динаара.
Радно време САЈМА је од 10.00 до 19,30, а отварање је 10.априла у 13.00 часова

ОСР Нишава ће и ове, као и претходних године, узети активно учешће

Погледајте Галерију слика:

Галерија слика >>>

Свакако, најинтересантнија је Стална пратећа манифестација - изложба ликовних радова ученика Основних школа Ниша и околине на тему ЛОВ И РИБОЛОВ.

Дозволе за 2013. годину

Пoчела је продаја дозвола за рекреативни риболов за 2013. годину.

Цена дозволе, на рибарском подручју којим газдује корисник ДОО Јужна Морава 2, је:

6.900 динара - Прва категорија - сениори (од 18 до 65 година).

3.900 динара - Друга категорија, Деца од 14 до 18 година, Жене, лица старија од 65 година.

Детаљније >>>

НИШАВА НАЈБОЉА ЕКИПА - КЛУБ У СРБИЈИ

И У КАТЕГОРИЈИ ЛОВ РИБЕ УДИЦОМ НА ПЛОВАК И У КАДЕГОРИЈИ ФЕЕДЕР И У КАТЕГОРИЈИ ЛОВ МУШИЦОМ

Па пођимо редом

У дисциплини лов рибе удицом на пловак редослед је следећи:

НАЈБОЉА ЕКИПА (КЛУБ, УДРУЖЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА) ЈЕ

1. НИШАВА - НИШ . . . . . . . . . . . . . . . 266 БОДА
2. ЧИГРА - КРУШЕВАЦ . . . . . . . . . . . 242 БОДА
3. МГП - ОБРЕНОВАЦ . .   . . . . . . . . . 233 БОДА

Детаљније >>>

СЕНИОРИ

1. Даниловић Владимир - Ђетиња Тубертини Ужице . . 146 БОДА
2. Веслигај Предраг - Чигра ДеБоx Крушевац . . . . . . . . . .145 БОДА
3. Радовић Горан - Ибар Краљево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 БОДА

Детаљније >>>

ДАМЕ

1. Павловић Катарина - Шумадија Крагујевац . . 34 БОДА
2. Ненадовић Александра - Петровац . . . . . . . . . 29 БОДА
3. Радић Данијела - Јагодина . . . . . . . . . . . . . . . . .24 БОДА

Детаљније >>>

ЈУНИОРИ У23

1. Дугајлић Предраг - Риболовац Нови сад . . .  . .38 БОДА
2. Илић Алекса - Нишава Ниш . . . . . . . . . .  . . . . . .  38 БОДА
3. Тошић Милан - Млава Петровац . .   . . . . . . . . . . 33 БОДА

Детаљније >>>

ЈУНИОРИ У18

1. Ненадовић Милан - Чигра ДеБокс Крушевац . . . 102 БОДА
2. Миловановић Немања - Нишава Ниш . . .  . . . . . . . 71 БОД
3. Михаиловић Александар - Мгп Обреновац . . . . . .  65 БОДА

Детаљније >>>

КАДЕТИ

1. Ристић Петар - Пет ник Врање . . . . . . . . . . . . .  48 БОДА
2. Томић Вукашин - Дунав Кладово . . .  . . . . . . .  . 39 БОДА
3. Симоновић Стефан - Ветерница Лесковац .   35 БОДА

Детаљније >>>

У дисциплини лов рибе фидер техником, редослед је следећи:

Појединачно

1. Вељковић Душан - Нишава Ниш . . . . . . . . . . .    55 БОДА
2. Костадиновић Ненад - Енерготим Београд . .  44 БОДА
3. Тодоровић Предраг - Енерготим Београд . . .   41БОДА

Екипно

1. Нишава Ниш . . . .  .  . . .   187 БОДА
2. Енерготим Београд . . .  187 БОДА
3. Екотрофеј Београд . . . .  56 БОДА

Детаљније >>>

Сигурно највише заслуга што је Нишава из Ниша проглашена за најуспешнију екипу (клуб - организацију) у Србији имали су:

1. Вељковић Душан, први у Србији у фидер пецању

2. Илић Алекса, други  у Србији (исто бодова као и први 38) у пецању рибе удицом на пловак у категорији Јуниори У 23

3. Живојиновић Душан, четврти у Србији (исто бодова као и трећи 33) у пецању на пловак у категорији Јуниори У 23

4. Миловановић Немања, други у Србији у пецању на пловак у категорији Јуниори У 18

5. Шаповалов Алекса, пети у Србији у пецању на пловак у категорији Кадети

СВИ ОНИ СУ УЧЕСНИЦИ СВЕТСКИХ ПРВЕСТАВА 2012. ГОДИНЕ

РЕДОСЛЕД ПРВЕ ТРОЈИЦЕ - ВЕЉКОВИЋ, ИЛИЋ И ЖИВОЈИНОВИЋ, ЈЕ УЈЕДНО И РЕДОСЛЕД НАЈБОЉИХ ПОЈЕДИНАЦА КОЈИ СУ БРАНИЛИ БОЈЕ ОСР НИШАВЕ ИЗ НИША У 2012. ГОДИНИ

У лову рибе вештачком Мушицом наш такмичар,  Ивановић Слободан - Бобо је државни првак.