Крајковачко језеро

Крајковачко језеро је вештачка акумулација настала изградњом бране, осамдесетих година прошлог века, на Крајковачкој реци, левој притоци Јужне Мораве.

Површина језера је око један километар квадратни.

Језеро се налази на југозападним падинама планине Мали Јастребац, на око два и по километра северозападно од села Крајковац, у општини Мерошина.

До језера из Ниша води само један пут, 17 километара до Мерошине и још десет километара преко села Облачина, Биљег и Падина до језера.

На језеру нема индустријских загађивача.

Лови се беовица, поточна мрена, клен, пастрмка.

 Воде Крајковачког језера, пуне Облачинско језеро како би мртваја поново оживела за људе, биљни и животињски свет.

Крајковачко језеро је популарно излетиште.