Шарански риболов

Шаранџијска секција основана је 2008. године. Основни разлог њеног оснивања био је популаризација модерног шаранског риболова. Посебно у јужном делу Србије где он толико није био заступљен и развијен.

Поред саме популаризације циљеви секције су и:

  • едукација о модерном шаранском риболову;
  • очување вода и њиховог биљног и животњског света;
  • развијање свести код риболоваца - шаранџија, а то је

УХВАТИ И ПУСТИ

У складу са својим циљевима чланови секције били су организатори:

  • Неколико акција чишћења Облачинског језера,
  • 2 такмичења дружења и једног кола Прве шаранске лиге Србије
  • Едукацију и предавање о модерном шаранском риболову.

Чланови ове секције учесници су друге шаранске лиге Србије и редовни учесници у раду Шаранске Асоцијације Савеза спортских риболоваца Србије.