Пуста река

Пуста река је главна водна артерија пусторечког краја у југоисточној Србији.

Настаје спајањем Куртишке, Статовачке и Драгоделске реке у засеоку Крушкар. Дуга је 71 км 

Извор Пусте реке се налази испод врха планине Радан. 

Силазећи низ Радан, зауставља се тек да напуни Брестовачко језеро;  наставља  кроз Бојник, а у Јужну Мораву се улива код Дољевца.

Највећи део слива Пусте реке припада Општини Бојник и Општини Дољевац.

Пуста Река раније се звала Подгора