Дозволе

ЦЕНЕ РИБОЛОВАЧКИХ ДОЗВОЛА И ЧЛАНАРИНЕ ЗА 2013. год.

На основу члана 2 Правилника о висини трошкова за издавање годишње дозволе за рекреативни риболов цена риболовне дозволе за 2013. годину је :

1.Категорија . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.900,00 дин.

    - лица мушког пола од 18 до 65 година старости
      (6000 дин. дозвола и 900 дин. чланарина)

2.Категорија . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.900,00 дин.

    - лица старија од 65 година,
    - лица са телесним оштећењем од 60 до 79%,
    - жене,
    - лица млађа од 18 година,
      (3000 дин дозвола и 900 дин. чланарина)

3.Категорија . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,00 дин.

    - лица са телесним оштећењем од 80% и више,
    - лица са посебним потребама,
    - ратни војни инвалиди,
    - и лица са потпуним губитком радне способности,
      (100 дин дозвола и 400 дин. чланарина)

Чланарина за децу до 14 година . . . . . . . . . . . 900,00 дин.

Да би инвалидно лице остварило попуст на цену дозволе обавезно је:

- приложити фотокопију решења,
- даје се на увид оригинал решења надлежног државног органа у ком се констатује степен телесног оштећења или се констатује да је то лице са посебним потребама, или да се ради о ратном инвалиду,
- Копију решења задржава удружење.

Дозвола се може куповати искључиво у ОСР-а у месту пребивалишта.

Могућа је куповина и на рате и то: до краја јула месеца 2013. године.

Дозвола за спортски риболов важи по закону до 31.12. текуће године тј. за календарску годину.

ЦЕНЕ РИБОЛОВАЧКИХ ДОЗВОЛА И ЧЛАНАРИНЕ ЗА 2012. год.

1.Категорија . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.500,00 дин.

2.Категорија . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.200,00 дин.

3.Категорија . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,00 дин.

Чланарина за децу до 14 година . . . . . . . . . . . 900,00 дин.

Дневна дозвола . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,00 дин.

Недељна дозвола . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,00 дин

ЦЕНЕ РИБОЛОВАЧКИХ ДОЗВОЛА И ЧЛАНАРИНЕ ЗА 2011. год.

1.Категорија . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.500,00 дин.

2.Категорија . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.200,00 дин.

3.Категорија . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,00 дин.

Чланарина за децу до 14 година . . . . . . . . . . . 900,00 дин.

Дневна дозвола . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,00 дин.

Недељна дозвола . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,00 дин