Прва страна

цене дозвола за 2024. годину

На основу члана 42. став 1. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС”, бр. 128/14 и 95/18 – др. закон),

Министар заштите животне средине доноси

ПРАВИЛНИК

о вредности дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов за 2024. годину

"Службени гласник РС", број 77 од 8. септембра 2023.

Члан 1.

Овим правилником прописује се вредност дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов за 2024. годину.

Члан 2.

Вредност годишње дозволе за рекреативни риболов износи 9.000 динара.

За лица старија од 65 година, жене и лица са телесним оштећењем од 60–80%, вредност годишње дозволе за рекреативни риболов износи 4.500 динара.

За лица са телесним оштећењем од 80% и више, лица са потпуним губитком радне способности, за војне инвалиде са телесним оштећењем од 60% и више, цивилне инвалиде рата са телесним оштећењем од 60% и више и лица млађа од 18 година, вредност годишње дозволе за рекреативни риболов износи 800 динара.

Члан 3.

Вредност годишње дозволе за рекреативни риболов на рибарском подручју у заштићеном подручју, за сва лица, износи 4.000 динара, осим:

1) за заштићена подручја: Парк природе „Сићевачка клисура”, Специјални резерват природе „Јерма”, Заштићено стаништe ,,Бара Трсковача” и Парк природе „Поњавица”, у којима износи 2.000 динара;

2) за заштићено подручје Предеo изузетних одлика „Караш–Нера”, у коме износи 2.500 динара;

3) за заштићена подручја: Парк природе „Златибор”, Парк природе „Радан” и Специјални резерват природе „Ритови доњег Потисја”, у којима износи 3.000 динара;

4) за заштићена подручја: Парк природе „Палић” и Специјални резерват природе „Лудашко језеро”, у којима износи 3.500 динара;

5) за заштићено подручје Предео изузетних одлика „Власина”, у коме износи 4.500 динара;

6) за заштићена подручја: Специјални резерват природе „Лабудово окно”, Специјални резерват природе „Ковиљско-петроварадински рит”, Специјални резерват природе „Царска бара” и Специјални резерват природе „Карађорђево”, у којима износи 5.000 динара;

7) за заштићено подручје Национални парк „Тара”, у коме износи 5.500 динара;

8) за заштићена подручја: Национални парк „Ђердап”, Парк природе „Стара планина”, Специјални резерват природе „Обедска бара”, Специјални резерват природе „Горње Подунавље”, Специјални резерват природе „Увац”, Парк природе „Бачкотополске долине” и Парк природе „Стара Тиса” код Бисерног острва, у којима износи 6.000 динара;

9) за заштићено подручје Предео изузетних одлика „Клисура реке Градац”, у коме износи 10.000 динара.

Члан 4.

Вредност дневне дозволе за рекреативни риболов на свим рибарским подручјима износи 1.300 динара.

Вредност вишедневне дозволе за рекреативни риболов на свим рибарским подручјима износи 2.600 динара.

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2024. године.

Број 110-00-67/2023-04

У Београду, 31. августа 2023. године

Министар,

Ирена Вујовић, с.р

 

Градска лига 2023.

 завршнa колa

На Бованском језеру,  21. октобра одржано je треће коло а у недељу 22.10 завршно четврто коло на рибњаку у Д.Међурову .

Генерални пласман после четири кола је:

1. НСП ПУ НИШ - 36 пласмана
2. ЖАНАДМЕРИЈА - 38 пласмана,
3. ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА - 40 пласмана,
4. ЈКП Наиссус - 45 пласманА,
5. ЈКП МЕДИАНА  - 58 пласмана,
6. ЈКП Градска Топлана - 58 пласмана,  и
7. БЕСМРТНИ ГВОЗДЕНИ ПУК - 61 пласман.

 

Најуспешнији појединци су:
1. ДРАГАН ПЕТРОВИЋ - 8 пласмана,
2. АЛЕКСАНДАР МИТИЋ - 9 пласмана, и
3. МИОДРАГМИЛОШЕВИЋ - 13 пласмана

Завршни Дневник 4. коло>>>

Дневник 3. коло>>>

Завршни Дневник појединачноо>>>

Регионалне лиге Исток 2023. - дисциплина пловак

За викенд 01. и 02.. јула 2023. године екипа ОСР Нишава Ниш,  учествовала је на завршна два кола регионалне лиге Исток, у дисциплини "пловак", на такмичарској стази на Борском језеру.

Екипа ОСР Ншава Ниш је све укупно, после четори кола ( два Бован и два Борско језеро), заузеле треће место. Прва је била екипа Рудар Бор, друга Риболовац Алексинац-

 Екипу су чинили такмичари Влада Живадиновић, Милош Јовановић, Митар Николић, Душан Живојиновић Предраг Ђорђевић и Александар Митић.

деневник >>>

Куп Цара Константина 2023.

 ОСР "Нишава" Ниш је 35. Маја 2023. године на Језру Бован   одржала свој традиционални куп,

На купу "Цар Константин 2023" учествовала је 11. трочланих екипа..

Пласман прве три екипе је:

1. Шумадија Крагујевац, 7 пласмана, 9.225 грама

2. Риболовац Алексинац, 8пласмана, 7.460 грама

3. Бистро Алексинац, 10 пласмана, 6.970 грама

Најбољи појединци:

1. Крстић Слободан  - Риболовац Алексинац - 3.640 грама.

2. Немања Дамјановић - Шумадија Крагујевац - 3.480 грама

3. Драган Митрович - Поштар Бор - 3.305 грама.

Дневник>>>

Градска лига 2023.

Прва два кола

Прво коло градска  лиге одржано је 14.04.2023. године на рибњаку у Горњем  Међурову.

Друго коло одржано је на Бованском језеру 24.04.2023.

Пласман после два кола је:

1. Жандармерија Ниш - 18 пласмана, 5.792 грама
2. НСП ПУ Ниш - 18 пласмана, 4.428 грама
3.  ЕД Ниш  - 19 пласмана, 2.224 грама
4. ЈЈКП Топлана Ниш - 25 пласмана, 2.350 грама
5. ЈКП Наиссус - 28 пласмана, 2.578 грама
6. Бесмртни Гвоздени Пук - 29 пласмана, 1.760 грама
7. ЈКП Медиана - 31 пласман, 2766 грама

Дневник 1. коло>>>

Дневник 2.коло>>>

Друштвено такмичење за 2023. годину

Овогодишње друштвено такмичење, у дисциплини "ПЛОВАК Сениори" одржано је на Бованском језеру 22.04.2023, године.

Учествовало је 14.такмичара подељени у три сеДивојиновић, Милош Јо У првом сектору прва тројица су :

Александар Митић,  Влада Живадиновић и Звонко Здравковић,

У другом сектору прва тројица су:  Митар Николић, Милош Јовановић и Душан Живојиновић,

У трећем сектору прва тројица су: Предраг Ђорђевић,Милан Стефановић и Саша Бранковић

Укупни победник је Митар Николић други је Предраг Ђорђевић и трећи, Александар Митић

Честитке свим учесницима такмичења.

Дневник  >>>

ДОЗВОЛЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

У удружењу риболоваца Нишава у улици Југ Богданова број 12, продаја дозвола за 2023. годину почела је 15. децембра. Више информација на тел: 018 / 4511-270

Својим члановима Нишава продаје дозволе на више месечних рата.

 Административна забрана СКИНИ

Правна лица која немају "Уговор о услузи " са ОСР Нишава, исти могу да скину са линка, испод:

 Уговор о услузи СКИНИ

Уколико лице млађе од 18 година жели да буде члан клуба или да купи дозволу, потребно је да његов родитељ (старатељ) попуни  Захтев за чланство малолетника.

 Захтев за чланство малолетника СКИНИ

Цена дозволе је:

7.000 динара - Прва категорија - сениори (од 18 до 65 година).

3.500 динара - Друга категорија,- лица старија од 65 година, жене и лица са телесним оштећењем од 60-80%,

600 динара - Трећа категорија - лица са телесним оштећењем од 80% и више, лица са потпуним губитком радне способности, за војне инвалиде и цивилне инвалиде рата са телесним оштећењем од 60% и више и лица млађа од 18 година.

600 динара - је чланска карта.

Вредност дневне дозволе на свим рибарским подручјима износи 1.000 динара.
Вредност вишедневне дозволе на свим рибарским подручјима износи 2.000 динара.

 цена дозвола 2023.