НАШИ ТИТУЛЕ

Ред
број
Категорија Година МЕСТО НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА
1 Сениори 1967 2. Екипно првенство Србије ( куп) у лову рибе, ШИД 24-25.06.
2 Сениори 1968 1. Екипно првенство Србије ( куп) у лову рибе, БЕОГРАД - БОРЧА 18.08
3 Сениори 1969 1. Екипно првенство Србије ( куп) у лову рибе, БЕОГРАД - БОРЧА 10.08
4 Јуниори 1970 1. Екипно првенство Србије ( куп) у лову рибе, КАНАЛ ГАЛОВИЦА
5 Кадети 1970 1. Екипно првенство Србије ( куп) у лову рибе, БЕОГРАД
6 Сениори 1970 2. Екипно првенство Србије ( куп) у лову рибе, КАНАЛ ГАЛОВИЦА
7 Јуниори 1971 2. Екипно првенство Србије ( куп) у лову рибе, БЕОГРАД - 03.07
8 Кадети 1971 2. Екипно првенство Србије ( куп) у лову рибе,БЕОГРАД
9 Сениори 1971 1. Екипно првенство Србије ( куп) у лову рибе, БЕОГРАД
10 Сениори 1972 1. Екипно првенство Србије ( куп) у лову рибе, САВСКО ЈЕЗЕРО 2. ЈУЛА
11 Сениори 1973 2. Екипно првенство Србије ( куп) у лову рибе, БЕОГРАД , САВСКО ЈЕЗЕРО-АДА 02.07.
12 Кадети 1974 3. Екипно првенство Србије ( куп) у лову рибе, ГАЛОВИЦА 6.ЈУЛИ
13 Јуниори 1975 2. Екипно првенство Србије ( куп) у лову рибе,
14 Јуниори 1976 2. Екипно првенство Србије ( куп) у лову рибе, ЧАЧАК. МЕЂУВРШЈЕ 19.06
15 Кадети 1976 2. Екипно првенство Србије ( куп) у лову рибе, ЧАЧАК. МЕЂУВРШЈЕ 19.06
16 Јуниори 1977 2. Екипно првенство Србије ( куп) у лову рибе, СРЕБРНО ЈЕЗЕРО 10.07
17 Сениори 1977 3. Екипно првенство Србије ( куп) у лову рибе, СРЕБРНО ЈЕЗЕРО 10.07
18 Сениори 1978 1. Екипно првенство Србије ( куп) у лову рибе, БЕОГРАД, АДА 23.07
19 Сениори 1979 2. Лига екипа Сениора Србије у 13 кола.
20 Сениори 1982 2. Екипно првенство Србије ( куп) у лову рибе, СМЕДЕРЕВО 19.08
21 Сениори 1982 2. Лига екипа Сениора Србије у 15 КОЛА.
22 Кадеткиње 1986 3. Републички слет пионирки,  ЧАЧАК 20-23. ЈУНИ
23 Сениори 1986 2. Куп Србије, ДУНАВ ЗЕМУН 7. ЈУЛА
24 Јуниори 1988 3. Екипно првенство Србије ( куп) у лову рибе, КЛАДОВО 07.07.
25 Сениори 1988 2. Куп Србије, КЛАДОВО 7. ЈУЛИ
26 Кадеткиње 1989 3. Републички слет, СВЕТОЗАРЕВО - ПАРАЋИН, 7. ЈУЛА
27 Кадеткиње 1990 3. (Нишки регион) - Екипно првенство Србије (куп) у лову рибе, Б.БАШТА 25, 26.08
28 Кадеткиње 1990 1. (Нишки регион)  - Екипно првенство Србије ( куп) У ТРОБОЈУ, БАЈИНА БАШТА 25, 26.08
29 Кадеткиње 1990 1. (Нишки регион)  - Екипно првенство Србије ( куп) КОМБИНАЦИЈА, БАЈИНА БАШТА 25, 26.08
30 Јунорке 1991 1. Екипно првенство Србије ( куп) у лову рибе, ЧАЧАК 07.07.
31 Сениори 1991 2. Куп Сениора  Србије, ЗАЈЕЧАР 07.07.
32 Сениорке 1993 2. Екипно првенство Србије ( куп), БОВАН 3, 4. ЈУЛИ
33 Сениори 1995 3. Лига екипа Сениора Србије у 6 КОЛА
34 Сениорке 1995 3. Екипно првенство Србије ( куп), ГРУЖАНСКО ЈЕЗЕРО 6.АВГУСТА
35 Сениорке 1996 3. Екипно првенство Србије ( куп), КЛАДОВО 7. ЈУЛИ
36 Сениорке 1996 2. Екипно првенство - САВЕЗНИ КУП, СМЕДЕРЕВО 1.СЕПТЕМБАР
37 Сениори 1997 3. Екипно првенство Србије ( куп), ИВАНОВО 6,7.СЕПТЕМБАР
38 Сениорке 1997 1. Екипно првенство Србије ( куп), КНИЋ 5,6.СЕПТЕМБАР
39 Јуниори 1998 1. Екипно првенство - САВЕЗНИ КУП, 05. ЈУЛИ КРАЉЕВО-ЖИЧА
40 Кадети 1998 1. Екипно првенство Србије ( куп), ПЕРЛЕЗ 7-9. АВГУСТ
41 Кадети 1998 2. Екипно првенство- САВЕЗНИ КУП, МЕЂУВРШЈЕ 22. И 23.АВГУСТА
42 Сениори 2003 1. Екипно првенство Србије ( куп),

НАШИ ШАПИОНИ

Ред
број
Име и презиме Категорија Година МЕСТО НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА
1 ОБРЕН МАКСИМОВИЋ Сениор 1967 1. Појединачно републичко првенство у лову рибе,   МОРОВИЋ 25.06
1968 2. Појединачно републичко првенство у лову рибе,  БОРЧА 18.08
2. Појединачно Савезно првенство у лову рибе,  СТРУГА 25.08
2 РАДИСАВ НИКОЛИЋ Сениор 1967 2. Појединачно републичко првенство у лову рибе,  МОРОВИЋ  25.06
1. Појединачно Савезно првенство у лову рибе,  МОРОВИЋ ( ШИД) 01, 02.07
1969 1. Појединачно републичко првенство у лову рибе,  БОРЧА 10.08
2. Појединачно Савезно првенство у лову рибе,  КОСТАЊЕВИЦА 16,17.08
1970 3. Појединачно Савезно првенство у лову рибе,  ТУЗЛА 27.07
1972 1. Појединачно републичко првенство у лову рибе,  БЕОГРАД, АДА, 2ЈУЛИ
3 ДРАГОСЛАВ ЈОВАНОВИЋ Сениор 1969 2. Појединачно републичко првенство у лову рибе,  БОРЧА 10.08
4 ЈОВАН КОСТИЋ Сениор 1969 3. Појединачно републичко првенство у лову рибе,  БОРЧА 10.08
5 ДРАГАН МАНОЈЛОВИЋ Јуниор 1970 3. Појединачно републичко првенство у лову рибе,  ГАЛОВИЦА, 18 ЈУЛА
2. Појединачно Савезно првенство у лову рибе,  ЈЕЗЕРО МОДРАЦ-ТУЗЛА 27.07.
6 СЛАВОЉУБ КУПРЕШАНИН Јуниор 1970 1. Појединачно републичко првенство у лову рибе,  ГАЛОВИЦА, 18 ЈУЛА
7 ТОМИСЛАВ РАНЂЕЛОВИЋ Кадет 1970 2. Појединачно републичко првенство у лову рибе,  БЕОГРАД
8 ГРАДИМИР РАДЕНКОВИЋ Кадет 1970 3. Појединачно републичко првенство у лову рибе,  БЕОГРАД
2. Појединачно Савезно првенство у лову рибе,  ТУЗЛА, 27.07
1971 1. Појединачно републичко првенство у лову рибе,  БЕОГРАД
1. Појединачно Савезно првенство у лову рибе,  КАНАЛ БЕОЧИН 10,11.07
1972 1. Појединачно републичко првенство у лову рибе,  АДА ЦИГАНЛИЈА 1.07
1. Појединачно Савезно првенство у лову рибе,  БАТЛАВСКО ЈЕЗЕРО 8.ЈУЛА
1973 2. Појединачно републичко првенство у лову рибе,  БЕОГРАД, АДА 01.07
1. Појединачно Савезно првенство у лову рибе,  БОРОВО 6,7.07
Јуниор 1977 3. Појединачно Савезно првенство у лову рибе,  ДОЊИ МИЛАНОВАЦ 10-14 07.
9 СТАНКОВИЋ ДРАГОЉУБ Сениор 1970 1. Појединачно Савезно првенство у лову рибе,  ТУЗЛА 27.07
1972 1. Појединачно Савезно првенство у лову рибе,  БАТЛАВСКО ЈЕЗЕРО 8.ЈУЛА
1978 1. Појединачно републичко првенство у лову рибе,
1979 2. Појединачно републичко првенство у лову рибе,  БЕОГРАД САВА 23-24.06
1. Појединачно Савезно првенство у лову рибе,  ЗРЕЊАНИН 15. ЈУЛИ
1985 1. Појединачно републичко првенство у лову рибе,  СМЕДЕРЕВО 22-23.06.
2008 2. Регионално првенство ЈУГ  -  Бованско језеро 24.25. маја
10 ДРАГОСЛАВ МИЉКОВИЋ Сениор 1971 3. Појединачно републичко првенство у лову рибе,  БЕОГРАД 3.07
2. Појединачно Савезно првенство у лову рибе,  КАНАЛ БЕОЧИН 17,18.08
11 БРАТИСЛАВ ЂОКИЋ Кадет 1973 1. Појединачно републичко првенство у лову рибе,  БЕОГРАД, АДА 1. ЈУЛИ
Јуниор 1975 3. Појединачно републичко првенство у лову рибе,
12 МИРОСЛАВ МАКИЈЕВ Сениор 1973 1. Појединачно републичко првенство у лову рибе,  БЕОГРАД, АДА 2. ЈУЛИ
13 ЈОВИЦА ВЕЉИЋ Јуниор 1975 2. Појединачно републичко првенство у лову рибе,
1976 1. Појединачно републичко првенство у лову рибе,  МЕЂУВРШЈЕ 19 ЈУНА
1977 2. Појединачно републичко првенство у лову рибе,  СРЕБРНО ЈЕЗЕРО 10 ЈУЛИ
14 МИЛКА МИШИЋ Кадет 1976 2. Појединачно републичко првенство у лову рибе,  МЕЂУВРШЈЕ 19.ЈУНА
15 САВА ЖИВКОВИЋ Кадет 1983 3. Појединачно републичко првенство у лову рибе,  ЋЕЛИЈЕ 11,12.ЈУН
Јуниор 1987 3. Појединачно републичко првенство у лову рибе,  МАЛИ ЗВОРНИК  20 ЈУНА
16 ЈЕЛЕНА ЛАЗИЋ Кадет 1983 1. Појединачно републичко првенство у лову рибе,  ЋЕЛИЈЕ 11,12.ЈУН
3. Појединачно Савезно првенство у лову рибе,  21-27.ЈУЛИ
1985 2. Појединачно републичко првенство у лову рибе,  БАЈИНА БАШТА 13-15.06.
1986 2. Републички слет пионирки, лов рибе, ЧАЧАК 20-23. ЈУНИ
3. Републички слет пионирки, тробој, ЧАЧАК 20-23. ЈУНИ
2. Републички слет пионирки, комбинација, ЧАЧАК 20-23. ЈУНИ
Јуниор 1988 3. Појединачно републичко првенство у лову рибе,  БЕОГРАД 18-20 ЈУНИ
2. Појединачно Савезно првенство у лову рибе,  БЕОГРАД 8-10 ЈУЛИ
1990 2. Појединачно републичко првенство у лову рибе,  БАЈИНА БАШТА 28,29. 06.
1. Појединачно републичко првенство,  тробој, БАЈИНА БАШТА 28,29. 06
1. Појединачно републичко првенство,   комбинација, Б. БАШТА 28,29. 06
2. Појединачно Савезно првенство у лову рибе,  Б.БАШТА 30.ЈУНИ 1 ЈУЛИ
17 СВЕТЛАНА ЈОВАНОВИЋ Сениор 1985 1. Појединачно републичко првенство у лову рибе, СМЕДЕРЕВО 22-23.06.
1. Појединачно Савезно првенство у лову рибе,  МАРИБОР 13-14. ЈУЛИ
18 ОЛИВЕРА МИЛОСАВЉЕВИЋ Кадет 1986 3. Републички слет пионирки, лов рибе, ЧАЧАК 20-23. ЈУНИ
3. Републички слет пионирки, комбинација, ЧАЧАК 20-23. ЈУНИ
Јуниор 1990 3. Појединачно републичко првенство у лову рибе,  БАЈИНА БАШТА 28,29. 06.
2. Појединачно републичко првенство,  тробој, БАЈИНА БАШТА 28,29. 06
3. Појединачно републичко првенство,   комбинација, Б. БАШТА 28,29. 06
1. Појединачно Савезно првенство у лову рибе,  Б.БАШТА 30.ЈУНИ 1 ЈУЛИ
3. Појединачно Савезно првенство, комбинација, Б.БАШТА 30.ЈУНИ 1 ЈУЛИ
1991 1. Појединачно републичко првенство у лову рибе,  БЕОГРАД 14-16. ЈУНА
1. Појединачно републичко првенство,  тробој, БЕОГРАД 14-16. ЈУНА
1. Појединачно републичко првенство,  комбинација, БЕОГРАД 14-16. ЈУНА
3. Појединачно Савезно првенство у лову рибе,  Б.БАШТА 2,3. ЈУЛИ
2. Појединачно Савезно првенство, тробој, Б.БАШТА 2,3. ЈУЛИ
2. Појединачно Савезно првенство, комбинација, Б.БАШТА 2,3. ЈУЛИ
1992 1. Појединачно републичко првенство у лову рибе,  ПИРОТ 21-23.08.
1. Појединачно републичко првенство,  комбинација, ПИРОТ 21-23.08.
Сениор 1994 2. Појединачно републичко првенство у лову рибе, ДТД ГАЈДОБРА 18,19.06
1. Појединачно Савезно првенство у лову рибе,  АПАТИН 2,3.ЈУЛИ
1995 2. Појединачно републичко првенство у лову рибе,  БЕОГРАД-САВА, 1,2.ЈУЛИ
2. Појединачно Савезно првенство у лову рибе,  СКАДАРСКО ЈЕЗЕРО
1998 1. Лига Шампиона
1999 2. Лига Шампиона
19 ГОРАН СТОЈКОВИЋ Јуниор 1986 3. Појединачно републичко првенство у лову рибе,  ЧАЧАК 21,22.ЈУНИ
Сениор 1997 3. Појединачно републичко првенство у лову рибе, ОРЛОВАТ 18-20 ЈУЛА
20 САША ЋИРИЋ Јуниор 1986 3. Појединачно републичко првенство,  тробој, ЧАЧАК 21,22.ЈУНИ
21 СЛОБОДАН КРСТИЋ Сениор 1987 1. Појединачно републичко првенство у лову рибе,  САВСКО ЈЕЗЕРО 20. ЈУНИ
22 МИРОЉУБ АРСЕНИЈЕВИЋ Сениор 1988 1. Појединачно републичко првенство у лову рибе,  КЛАДОВО 25,26. ЈУНА
23 ГОРДАН ЈОВАНЧИЋ Сениор 1991 2. Појединачно републичко првенство у лову рибе,  БЕОГРАД 30. ЈУНИ
24 ЗОРИЦА МАРЈАНОВИЋ Јуниор 1992 3. Појединачно републичко првенство у лову рибе,  ПИРОТ 21-23.08.
1994 1. Појединачно републичко првенство у лову рибе,  ЧАЧАК 6,7.08
1. Појединачно Савезно првенство у лову рибе,  ЧАЧАК 6,7.08
25 ВЛАДАН СТАНКОВИЋ Јуниор 1992 3. Појединачно републичко првенство у лову рибе,  ПИРОТ 21-23.08.
3. Појединачно републичко првенство,  комбинација, ПИРОТ 21-23.08.
26 НАДИЦА РАДЕНКОВИЋ Кадет 1997 3. Појединачно Савезно првенство у лову рибе,  ГРЛИШКО ЈЕЗЕРО 23.08
Јуниор 1998 2. Појединачно републичко првенство у лову рибе,  СУРЧИН 27,28. ЈУНИ
2. Појединачно Савезно првенство у лову рибе,  СУРЧИН 27,28. ЈУНИ
27 ДРАГАН БАЈЕР Јуниор 1998 2. Појединачно Савезно првенство у лову рибе,  КРАЉЕВО 5. ЈУЛИ
28 МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ Кадет 1998 2. Појединачно Савезно првенство у лову рибе,  МЕЂУВРШЈЕ 22,23. АВГУСТ
29 ТИЈАНА ТОДОРОВИЋ Јуниор 2002 2. Појединачно републичко првенство у лову рибе,  ПЕРЛЕЗ 22,23. ЈУНА