Рибочуварска служба

Рибочуварска служба Доо Јужна Морава 2 у Нишу врши контролу на рибарском подручју ИСТОК - део .

Има 16 запослених радника у Нишу, Алексинцу, Сокобањи, Прокупљу, Куршумлији у радном односу а по потреби, у време мреста на Брестовачком и Бованском језеру додатно ангажује још 4 рибочувара.

Организација Рибочуварске службе

Управник рибарског подручја - Дипл.инг.Кумановић Никола, 064/13 95 074
Координатор рибочуварске службе - Миленковић Нинослав, 064/890 42 00
Секретар - Марковић Дејан, 064/890 42 06

Служба функционише по секторима ради лакшег покривања терена и то; 

Сектор Ниш - Вођа сектора - Живојиновић Небојша - 064 /890 42 01
Сектор Алексинац - Вођа сектора - Спасић Часлав - 064 /890 42 09
Сектор Сокобања - Вођа сектора - Николић Бранислав - 064 /890 42 03
Сектор Прокупље - Вођа сектора - Тењовић Горан - 064 /890 42 04
Сектор Куршумлија - Вођа сектора - Мијајловић Драган - 064 /890 42 05

Рибочувари:

Пешић Братислав, Цветковић Братислав, Денић Никола, Јурша Владо, Тасић Мирољуб, Тодосић Слободан, Чворовић Драган и Станковић Братислав

Чување рибарског подручја:

Од оснивања па до данас рибочуварска служба је одузела око 140.000 метара мрежастог материјала или око 4.000 мрежа. Поднето је преко 1.000 пријава (прекршајних и кривичних) надлежним државним органима.

Примера ради у 2005 и 2006 години одузето је 500 мрежа укупне дужине 12.341 метар, 55 црпаца, 30 калдрма, 10 бубњева, 11 струкова са близу 100 удица, 67 самица, 1000 одузетих штапова, 50 поднетих пријава

Само у 2009. години на риболовном подручју Јужна Морава 2, рибочувари су запленили и уништили 230 мрежа, укупне дужине преко шест километара.

У новембру месецу 2010. на на Бованском језеру заплењен је велики број мрежа, укупне дужине око 650 метара.

На снагу је ступио нови Закон о рибарству којим су рибочувари добили статус службених лица па самим тим и далеко већа овлашћења.

Такође, вишетруко су повећане и казне за криволов, које сада износе и до 50.000 динара а рибокрадицама у појединим случајевима прети и затвор.

,