Порибљавање

2005.година

- Деверика двогодишња - 700 кг река Јужна Морава
- Деверика двогодишња - 330 кг река Нишава
- Шаран двогодишњи - 200 кг река Јужна Морава
- Шаран двогодишњи - 600 кг акумулација Растовница
- Шаран једногодишњи - 600 кг акумулација Брестовац
- Шаран једногодишњи - 300 кг акумулација Растовница
- Шаран једногодишњи - 300 кг акумулација Брестовац
- Штука једногодишња - 75 кг (400 комада) Бованско језеро
- Шаран двогодишњи - дивља форма 314 кг река Јужна Морава
- Поточа пастрмка једногодишња - 10.000 комада порибљене су реке Топлица и Луковска.
- 2.500 комада једногодишње поточне пастрмке порибљена је река Моравица

2006.година

14. 04. 2006. године порибљен је горњи ток теке Топлице и Луковска река на територији Општине Куршумлија и то са 10.000 комада млађи поточне пастрмка узраста 1+, величине преко 10цм, просечне тежине 12,35 грама. Млађ је пуштена на 8 локација.

17. 04. 2006 године порибљен је ток реке Моравице испод бране на Бованском језеру и изнад Сокобање са 1250 комада поточне пастрмке, старости 2+, дужине преко 15цм, просечне тежине 30 грама. Млађ је пуштена на 5 локација.

17. 11. 2006 године порибљена је река Јужна Морава са 1000 килограма млађи деверике узраста 1+ и 2+ на потезу Ражња, Ниша и Дољевца.

25. 11. 2006 године порибљено је Бованско језеро “Јужна Морава и Нишава са 300 кг деверике узраста 1+ и 2+ (Ј. Морава, Нишава) са 500 килограма млађи штуке узраста 1+ и 2+(Бованско језеро, Ј. Морава) са 53 комада сома узраста 1+ и 2+(Нишава).

2009. година

Дана 9.04.2009 године корисник је плански порибио Брестовачко језерo код Бојника оплођеним смуђевским гнездима. Укупно је постављено 9 гнезда.

Дана 14.04.2009 године порибљено је Растовничко језеро код Прокупља са 1000 кг млађи шарана узраста 2+ тј. величине од 400 до 700 грама.

Дана 15.4. 2009 године порибљена је река Топлица изнад Куршумлије са близу 3000 комада млађи поточне пастрмке узраста 2+ величине близу 30 грама. У реку Топлицу по плану порибљавања пуштено је 81,5 кг млађи.

Јужна Морава је крајем 2009. два пута порибљена. Прво је било 18.11. узводно од Мраморског моста, а друго 18. 12 у снежним условима кад је пуштена Деверика.

Средњорочни програм унапређења рибарства

План обухвата период од 4 године у областо Заштите, порибљавања, екологије и свега другог важног како за функционисање рада корисника тако и за одрживи развој рибарског подручја.

Такође се доносе и годишњи планови који су у складу са средњорочним планом и то сваке године почевши од 2009-те.

Средњорочни план у домену порибљавања предвиђа које риболовне воде, којом врстом риба и којом количином могу и смеју да се порибљавају и у том домену не може бити изузетака нити наших жеља већ само по плану порибљавања који усваја надлежно Министарство по препоруци струке и науке.